uFeel.me
Вход
празен поглед
Автор: mafe,  December 15, 2009, 4:50 PM
прочити: 503
Празен поглед, дълбоки очи
шумни улици, самотни души
един от болка се влачи
друг огъня в сърцето мъчи да потуши.
Момиче безмълвно стой сама,
и не знае що е радост
къде е нейната вина
в този свят на жестокостта.
И пак онзи поглед в земята вби
и нито дума не изрече
кога ще се срещнат техните съдби
омразна й, любовта остана далече.
Срамен поглед, лъжовна игра
празен поглед сътворен от любовта.

Copyright © uFeel.me 2020